EPC moet verplicht worden bij een bouwkundige keuring

EPC moet verplicht worden bij een bouwkundige keuring

EPC moet verplicht worden bij een bouwkundige keuring

EPC moet verplicht worden bij een bouwkundige keuring: De Energie Prestatie Coefficient (EPC) van 1,4 voor woningen werd op 1 december 1995 ingevoerd, in 1998 aangescherpt naar 1,2 en per 1 januari 2000 nogmaals aangescherpt naar 1. Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning werd aangevraagd, moeten energiezuiniger worden.EPC moet verplicht worden bij een bouwkundige keuring

Waarom is de EPC belangrijk bij een keuring?

De Energie Prestatie Coefficiënt (EPC) voor nieuwbouw woningen werd op dat moment aangescherpt van 1,0 naar 0,8. De aanscherping van de EPC past in het streven van het kabinet om de C02-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan.
De huidige energieprestatievoorschriften voorzien in het bevorderen van energiezuinig bouwen.

Het onderdeel energiezuinigheid voorziet echter nog niet in een methode om het energiegebruik, dat nodig is voor het winnen van materialen, tot uitdrukking te brengen.

Waarom is de EPC belangrijk bij een keuring?

Naarmate de economische levensduur van een bouwwerk groter is, wordt het milieu relatief gezien minder belast. Onderzocht wordt of de milieuprestatie van gebouwen op basis van de LCA-benadering eveneens in bet Bouwbesluit kan worden opgenomen. In dit kader is onlangs het eerste prototype ontwikkeld van een methode (NEN-format) om de milieuinvloeden van de constructie van een woning te bepalen. Deze methode wordt Materiaalgebonden Milieuprofiel Gebouwen (MMG) genoemd.

EPC moet verplicht worden bij een bouwkundige keuring

Voor de utiliteitsbouw worden soortgelijke berekeningen gemaakt. Verder wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om een waterprestatienorm (WPN), een stralingsprestatienorm (SPN) en bepalingen rond vluchtige organische stoffen (VOS) op te nemen in het Bouwbesluit.

Energieprestatleadvies (EPA)
Een energieprestatieadvies (EPA) is een advies van een gecertificeerd adviseur over efficiënter energiegebruik in een woning. In een EPA worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogrendement ketels of spouwisolatie aangeraden. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat die maatregelen kosten, wat ze besparen aan gas en elektra en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend.

Waarom is de EPC belangrijk bij een keuring?
Op grond van de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen moeten gebouweigenaren uiterlijk op 1 januari 2009 bij de bouw, verkoop of verhuur van een gebouw een energieprestatiecertificaat van maximaal tien jaar oud overleggen.

De minister van VROM moet nog een besluit nemen over de datum van inwerkingtreding. Dit certificaat geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een gebouw en laat ook de mogelijkheden zien om energie te besparen.

Een energieprestatiecertificaat bestaat uit ongeveer 5-10 pagina’s en bevat onder meer:

  • EPC-waarde: kengetal in kWh/m² dat het energieverbruik in kWh/jaar per m² vloeroppervlak van de woning of appartement weer geeft
  • Energiebesparende adviezen
  • Enkele administratieve gegevens

Ook met uw vragen rondom Energie Prestatie Coefficient kunt u bij bouwkundige keuring Amsterdam terecht. Wij kunnen u van dienst zijn in Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Flevoland en Utrecht. Neem gerust contact met ons op.