Vochtproblematiek binnenshuis

Vochtproblematiek binnenshuis

Vochtproblematiek binnenshuis: Bouwkundige keuring Amsterdam biedt u naast tal van bouwtechnische keuringen ook specialistische analyses en onderzoeken aan. Denk hierbij aan asbest inventarisaties, funderingsanalyses of bijvoorbeeld onderzoek naar vochtproblematiek binnenshuis.vochtproblematiek binnenshuis

Vochtproblematiek binnenshuis vormt een veelvoorkomende bron van zorgen en ergernis. Teveel vocht in huis brengt niet alleen schade toe aan uw pand of woning maar is tevens slecht voor de gezondheid van de bewoners. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat de interne luchtvochtigheid binnen aanvaardbare grenzen blijft.

Door regelmatig en voldoende te ventileren, verkleint u de kans dat vocht zich binnenshuis ophoopt en geen uitweg vindt. Dit kan het geval zijn wanneer u grote hoeveelheden was binnenshuis droogt, of wanneer er tijdelijk veel mensen in beperkte ruimte verblijven, bijvoorbeeld tijdens een feestje of receptie. Vocht dat op deze manier ontstaat is doorgaans tijdelijk van aard en zal niet snel tot problemen leiden, zolang u de ruimtes maar regelmatig ventileert.

Anders wordt het wanneer ventilatie niet meer voldoende effect lijkt te hebben, en de luchtvochtigheid ondanks regelmatig luchten buitengewoon hoog blijft. U heeft alle u-bekende potentiële oorzaken nagelopen maar kunt geen verklaring vinden voor het vochtprobleem is huis? Dit is een klus voor Bouwkundige keuring Amsterdam!

Vochtproblematiek binnenshuis

Onze bouwtechnische experts zijn bekwaam in het opsporen van de oorzaken van diverse vochtproblemen en zullen u zeker kunnen helpen het probleem in kaart te brengen en op te lossen. Er zijn tal van factoren die de luchtvochtigheid in huis doorgaand negatief kunnen beïnvloeden en een grondige analyse van onze vocht-professionals zal de oorzaak gauw kunnen benoemen. Is er bijvoorbeeld sprake van zogenaamde koudebruggen? Of lijdt uw woning onder optrekkend vocht (met name wanneer het een ouder gebouw betreft is dit een veelvoorkomende oorzaak!).

Omdat huizen en gebouwen zo verschillend zijn, is het lastig om op afstand uitsluitsel te geven met betrekking tot de oorzaak van de vochtproblematiek. Bouwkundige keuring Amsterdam stuurt u dan ook per ommegaande een deskundige om het probleem ter plaatse op te nemen en binnen een handomdraai te verhelderen. Bel daarom meteen en meldt uw vochtprobleem bij bouwkundige keuring Amsterdam – wij rekenen ermee af!