Bouwkundige keuring Amsterdam funderingscode

Bouwkundige keuring Amsterdam funderingscode:

Vele huizen en bedrijfspanden, met name in oude steden, hebben een slechte tot matige fundering en zijn toe aan een nieuwe fundering. Bouwkundige keuring Amsterdam voert overal in Amsterdam, Rotterdam, Zaandam, Zaanstad en Utrecht bouwkundig onderzoek uit naar de funderingsstatus.

Bouwkundige keuring Amsterdam fundering code – Wetten en normen:

Hiermee willen wij u graag behoeden van een miskoop! U bent te allen tijde onderzoeksplichtig volgens de Nederlandse Wet. Doet u geen onderzoek, dan loopt risico, met alle gevolgen van dien.

Iedere fundering wordt gecodeerd met een code, maar wat is nu een funderingscode?

Wat is een funderingscode:

Status van een fundering, dus de kwaliteitsbepaling van een fundering, ongeacht of het een fundering op zand of palen betreft.

Een nieuwbouw fundering heeft een referentie van 50 jaar. Een oude woning of bedrijfspand heeft andere normen. Die normen heeft men op codes gezet.

Bouwkundige keuring Amsterdam fundering code:

Type funderingscode:

Er zijn vier funderingscodes. Ze geven de kwaliteit aan van het casco en de fundering van een pand. De code geeft ook aan of er direct onderhoud nodig is of dat dit ook later kan. Een gespecialiseerd bedrijf kent de code toe na een funderingsonderzoek.

Bekijk de verschillende funderingscodes hieronder:

  • Funderingscode 1: A – de kwaliteit van de fundering is goed. Dit komt in panden van vóór 1925 zelden voor.
  • Funderingscode 2: B – de kwaliteit van de fundering is voldoende. De fundering heeft de komende 25 jaar geen onderhoud nodig. Dit is minimaal nodig indien u een pand wil splitsen.
  • Funderingscode 3: C – de kwaliteit van de fundering is matig. Dit is onvoldoende als u een pand wil splitsen.
  • Funderingscode 4: D – de kwaliteit van de fundering is onvoldoende. U moet de fundering direct laten herstellen of vervangen.

Waar is een de funderingscode te verkrijgen?

Neem contact op met de eigenaar van de woning of het bedrijfspand voor actuele funderingscodes of funderingsrapporten.

Weet u niet wie de eigenaar is? Dit kunt u opvragen bij het Kadaster. U vindt een link naar de website van het Kadaster hier: kadaster.nl

Funderingscode kan opgevraagd worden bij de gemeente:
Heeft de eigenaar geen informatie over de fundering? Soms heeft een stadsdeel funderingsonderzoeken laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als een stedelijk vernieuwingsgebied of een behoud- en herstelprogramma wordt aangewezen.

In zo’n geval kunt u het rapport opvragen bij het bouwarchief. Hou rekening met het volgende:

  • Dan gaat het wel om een oud funderingsrapport.
  • Voor veel adressen is geen informatie beschikbaar.
  • In Nieuw-West zijn helemaal geen gegevens bekend over de technische staat van de funderingen. U kunt wel een bouwtekening opvragen bij het bouwarchief. Daarop staat wel hoe en wanneer de fundering is aangelegd.

‘Inzage bouwarchief’: Hiervoor kunt u bij het gemeentelijk archief terecht om inzage te krijgen van uw funderingscode.

Tip: Mocht u geen bouwtekeningen of berekeningen hebben van uw woning, dan kunt u dit te alle tijde opvragen bij uw gemeente en gelijk een kopie ervan maken.

Ervaring over de funderingscode :

Meestal zijn de aanwezige funderingscodes verouderd of niet helemaal helder. Daarom is het van belang om de funderingscode bij een aankoop te laten keuren door een bouwkundige, dan weet u gelijk waar u aan toe bent.

 

 

EPC moet verplicht worden bij een bouwkundige keuring

Energie Prestatie Coefficiënt (EPC)

De energieprestatiecoefficient (EPC) van 1,4 voor woningen werd op 1 december 1995 ingevoerd, in 1998 aangescherpt naar 1,2 en per 1 januari 2000 nogmaals aangescherpt naar 1. Woningen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een bouwvergunning werd aangevraagd, moeten energiezuiniger worden.

Waarom is de EPC belangrijk bij een keuring?

De energieprestatiecoefficiënt (EPC) voor nieuwbouw woningen werd op dat moment aangescherpt van 1,0 naar 0,8. De aanscherping van de EPC past in het streven van het kabinet om de C02-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan.
De huidige energieprestatievoorschriften voorzien in het bevorderen van energiezuinig bouwen.

Het onderdeel energiezuinigheid voorziet echter nog niet in een methode om het energiegebruik, dat nodig is voor het winnen van materialen, tot uitdrukking te brengen.

Waarom is de EPC belangrijk bij een keuring?

Naarmate de economische levensduur van een bouwwerk groter is, wordt het milieu relatief gezien minder belast. Onderzocht wordt of de milieuprestatie van gebouwen op basis van de LCA-benadering eveneens in bet Bouwbesluit kan worden opgenomen. In dit kader is onlangs het eerste prototype ontwikkeld van een methode (NEN-format) om de milieuinvloeden van de constructie van een woning te bepalen. Deze methode wordt Materiaalgebonden Milieuprofiel Gebouwen (MMG) genoemd.

Waarom is de EPC belangrijk bij een keuring?
Voor de utiliteitsbouw worden soortgelijke berekeningen gemaakt. Verder wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden om een waterprestatienorm (WPN), een stralingsprestatienorm (SPN) en bepalingen rond vluchtige organiscbe stoffen (VOS) op te nemen in het Bouwbesluit.

Energieprestatleadvies (EPA)
Een energieprestatieadvies (EPA) is een advies van een gecertificeerd adviseur over efficiënter energiegebruik in een woning. In een EPA worden bijvoorbeeld maatregelen als dubbelglas, hoogrendement ketels of spouwisolatie aangeraden. Daarbij wordt op een rijtje gezet wat die maatregelen kosten, wat ze besparen aan gas en elektra en in hoeveel tijd de investeringen kunnen worden terugverdiend.

Waarom is de EPC belangrijk bij een keuring?
Op grond van de Europese Richtlijn energieprestatie van gebouwen moeten gebouweigenaren uiterlijk op 1 januari 2009 bij de bouw, verkoop of verhuur van een gebouw een energieprestatiecertificaat van maximaal tien jaar oud overleggen.

De minister van VROM moet nog een besluit nemen over de datum van inwerkingtreding. Dit certificaat geeft inzicht in de energetische kwaliteit van een gebouw en laat ook de mogelijkheden zien om energie te besparen.

Een energieprestatiecertificaat bestaat uit ongeveer 5-10 pagina’s en bevat onder meer:

  • EPC-waarde: kengetal in kWh/m² dat het energieverbruik in kWh/jaar per m² vloeroppervlak van de woning of appartement weer geeft
  • Energiebesparende adviezen
  • Enkele administratieve gegevens

Bouwkundige keuring; waar moet ik opletten

Bouwkundige keuring waar moet ik op letten: 

Een bouwkundige keuring wordt uitgevoerd door professionele bouwkundige experts of een bouwkundig adviesbureau.

Meestal wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technologische gereedschappen om eventuele gebreken te ontdekken aan uw toekomstige droomhuis.

Bouwkundige keuring waar moet ik opletten: Bouwkundige laten keuren?

In het algemeen biedt een bouwkundige keuring/bouwtechnische keuring rust aan uw hoofd, door de woning volledig te laten inspecteren voordat u deze aankoopt.

Wij willen zoveel mogelijk te weten komen over de conditie van een woning en eventuele grote reparaties voordat wij kopen, opdat wij niet voor onplezierige verrassingen en moeilijkheden achteraf komen te staan.
Natuurlijk komen er bij een inspectie ook positieve aspecten naar voren, evenals onderhoud dat nodig zal zijn om de woning in goede conditie te houden.

Bouwkundige keuring waar moet ik opletten

Bouwkundige keuring waar moet ik opletten: Opheldering:

Na een inspectie heeft u een veel beter beeld van de woning die u wenst te kopen.

Aan het einde van de inspectie spreekt de bouwkundig inspecteur alles nog eens met u door. Eventuele vragen kunt u uiteraard altijd stellen.

Het verkrijgen binnen een paar werkdagen na de inspectie van een gedetailleerd rapport met foto’s is heel normaal. Zo snel kunt dan wel tot een conclusie komen, of u tot aankoop overgaat of niet. Dit gebeurt aan de hand van de harde feiten welke allemaal in het rapport worden benoemd, met de kostenraming erbij. U weet wat u koopt.

Bouwkundige keuring waar moet ik opletten – Inspecteur:

Te allen tijde zult u van een bouwinspecteur aanbevelingen kunnen krijgen maar u moet op zijn/haar advies kunnen vertrouwen.Bouwkundige keuring Amsterdam

Een huis laten keuren door bouwkundige keuring Amsterdam wordt gedaan door een bouwkundige, die ervaring in het praktijk heeft, bij voorkeur bij een aannemersbedrijf  heeft gewerkt en toch een bouwkundig diploma heeft behaald.

Heeft u nog vragen? Bezoek onze pagina Bouwkundige keuring Amsterdam of Bouwtechnische keuring Amsterdam voor meer info, of bel ons voor een afspraak.

Vacature Administratief medewerker/administratief medewerkster vanuit huis. Per direct

Vacature Administratief medewerker/administratief medewerkster vanuit huis. Per direct.

Wegens uitbereiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar een adminstratief medewerker/ administratief medewerkster.

Over ons:

Wij zijn een kleinschalig familiebedrijf.
Ons bedrijf is 6 dagen per week open, ook in de avonden en weekenden.

Vacature Administratief medewerker/administratief medewerkster vanuit huis:

Functie Eisen:

MBO werk- en denkniveau
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, in word en geschrift;
Bij voorkeur diploma of certificaat administratie;
Ervaring is niet vereist maar wel een pre;
Je neemt de telefoon aan;
Je bent zeer flexibel inzetbaar (all arounder);
Je bent zeer nauwkeurig;
Professioneel zijn is een must in verband met veelvuldig klantencontact;
Je moet kunnen werken met verschillende ethniciteiten;
Beheersing van andere talen is een pre;
Je bent ambitieus en zeer klantvriendelijk.

Wat bieden wij :
In eerste instantie een contract van 3 maanden voor 23 uur per week;
Bij gebleken geschiktheid krijg je een jaar-contract, waarna bij onveranderde werkzaamheden van ons bedrijf dit omgezet kan worden in een contract voor onbepaalde tijd.
Salaris indicatie op basis van 40 uur:  1700 euro bruto per maand op basis van 40 uur per week;
Je kan/mag meer dan 15 uur werken vanuit huis.
Je kan/mag ook alle uren vanuit huis werken.

Bij interesse verzoeken wij je vriendelijk uitsluitend je CV en motivatiebrief per e-mail te sturen naar  [email protected], tav Personeelszaken.