Bouwkundige keuring Amsterdam funderingscode

Bouwkundige keuring Amsterdam funderingscode

Bouwkundige keuring Amsterdam funderingscode

Bouwkundige keuring Amsterdam funderingscode: Vele huizen en bedrijfspanden, met name in oude steden, hebben een slechte tot matige fundering en zijn toe aan een nieuwe fundering. Bouwkundige keuring Amsterdam voert overal in Amsterdam, Rotterdam, Zaandam, Zaanstad en Utrecht bouwkundig onderzoek uit naar de funderingsstatus.Bouwkundige keuring Amsterdam funderingscode

Bouwkundige keuring Amsterdam fundering code – Wetten en normen:

Hiermee willen wij u graag behoeden van een miskoop! U bent te allen tijde onderzoeksplichtig volgens de Nederlandse Wet. Doet u geen onderzoek, dan loopt risico, met alle gevolgen van dien.

Iedere fundering wordt gecodeerd met een code, maar wat is nu een funderingscode?

Wat is een funderingscode:

Status van een fundering, dus de kwaliteitsbepaling van een fundering, ongeacht of het een fundering op zand of palen betreft.

Een nieuwbouw fundering heeft een referentie van 50 jaar. Een oude woning of bedrijfspand heeft andere normen. Die normen heeft men op codes gezet.

Type funderingscode:

Er zijn vier funderingscodes. Ze geven de kwaliteit aan van het casco en de fundering van een pand. De code geeft ook aan of er direct onderhoud nodig is of dat dit ook later kan. Een gespecialiseerd bedrijf kent de code toe na een funderingsonderzoek.

Bekijk de verschillende funderingscodes hieronder:

  • Funderingscode 1: A – de kwaliteit van de fundering is goed. Dit komt in panden van vóór 1925 zelden voor.
  • Funderingscode 2: B – de kwaliteit van de fundering is voldoende. De fundering heeft de komende 25 jaar geen onderhoud nodig. Dit is minimaal nodig indien u een pand wil splitsen.
  • Funderingscode 3: C – de kwaliteit van de fundering is matig. Dit is onvoldoende als u een pand wil splitsen.
  • Funderingscode 4: D – de kwaliteit van de fundering is onvoldoende. U moet de fundering direct laten herstellen of vervangen.

Bouwkundige keuring Amsterdam fundering code

Waar is een de funderingscode te verkrijgen?

Neem contact op met de eigenaar van de woning of het bedrijfspand voor actuele funderingscodes of funderingsrapporten.

Weet u niet wie de eigenaar is? Dit kunt u opvragen bij het Kadaster. U vindt een link naar de website van het Kadaster hier: kadaster.nl

Funderingscode kan opgevraagd worden bij de gemeente:
Heeft de eigenaar geen informatie over de fundering? Soms heeft een stadsdeel funderingsonderzoeken laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als een stedelijk vernieuwingsgebied of een behoud- en herstelprogramma wordt aangewezen.

In zo’n geval kunt u het rapport opvragen bij het bouwarchief. Hou rekening met het volgende:

  • Dan gaat het wel om een oud funderingsrapport.
  • Voor veel adressen is geen informatie beschikbaar.
  • In Nieuw-West zijn helemaal geen gegevens bekend over de technische staat van de funderingen. U kunt wel een bouwtekening opvragen bij het bouwarchief. Daarop staat wel hoe en wanneer de fundering is aangelegd.

‘Inzage bouwarchief’: Hiervoor kunt u bij het gemeentelijk archief terecht om inzage te krijgen van uw funderingscode.

Tip: Mocht u geen bouwtekeningen of berekeningen hebben van uw woning, dan kunt u dit te alle tijde opvragen bij uw gemeente en gelijk een kopie ervan maken.

Ervaring over de funderingscode :

Meestal zijn de aanwezige funderingscodes verouderd of niet helemaal helder. Daarom is het van belang om de funderingscode bij een aankoop te laten keuren door een bouwkundige, dan weet u gelijk waar u aan toe bent.

Belt u met bouwkundige keuring Amsterdam voor al uw bouwkundige vraagstukken.