Bouwkundige keuring fundering

Bouwkundige keuring fundering

Bouwkundige keuring fundering: Uitleg

Dit artikel is bedoeld voor mensen zonder bouwkundige engineering opleiding/kennis.

Waarom zou een bouwkundige keuring voor een fundering noodzakelijk zijn?bouwkundige keuring fundering

Hieronder zullen wij uiteenzetten waarom een dergelijke bouwkundige keuring noodzakelijk is. Het maakt hierbij niet uit of het een woning of winkelpand betreft, alsook welk bouwjaar het betreft.

Wij willen u erop wijzen dat het van belang is dat een bouwkundige keuring uitgevoerd wordt door een bouwkundig ingenieur.

Ons advies: vraag hiernaar voordat u in zee gaat met iemand, u heeft er recht op!

 Bouwkundige keuring fundering.

In Nederland kan men een op 2 verschillende wijzen een gebouw funderen:

  • Funderen op palen
  • Funderen op zand (staal).

Fundering op zand (staal)

Een relatief klein, niet te zwaar gebouw kan op stroken (staal) worden gefundeerd.

Een zandlaag kan veel hebben en de fundering hoeft niet diep uitgevoerd te worden, daar de krachten beperkt zijn.

De funderingsstroken worden aangebracht op een vorstvrij niveau en zullen veelal maximaal 80 cm onder het maaiveld worden aangebracht.

Vooraf aan funderen, dient men een grond-mechanisch onderzoek te laten uitvoeren (sondering).

Fundering op palen

Wanneer de draagkrachtige grond zeer diep gelegen is, wordt fundering op palen toegepast.

Door middel van een sondering kan men bepalen waar de draagkrachtige grond ligt. Ook hier geldt dat er, vooraf aan funderen, een grond-mechanisch onderzoek (sondering) uitgevoerd dient te worden.

Voor zowel de fundering palen als op zand (staal) geldt dat, indien er eerder een sonderingsrapport opgemaakt is voor uw woning, u bij uw gemeente dit rapport kunt opvragen.

Bouwkundige keuring fundering.

Er zijn diverse soorten palen:

  • Betonpalen
  • Stalen buispalen
  • Houten palen.

Betonpalen zijn de meest bekende en toegepaste palen in Nederland.

Deze palen worden meestal prefab aangebracht, geleverd volgens tekeningen en berekeningen van een constructeur. Eveneens bepaalt een constructeur aan de hand van het sonderingsrapport de lengte en doorsnede van de betonpalen.

De voorgespannen betonpalen worden onder ideale omstandigheden in de fabriek vervaardigt. Door het voorspannen wordt draadijzer van 5 rond in de paal gelijk aan wapeningsijzer van 20 rond, of misschien zelfs meer.

Funderen met betonpalen is per definitie geen trillingvrije of -arme methode. De palen worden door een heistelling/heimachine de grond ingeslagen.

Het draagvermogen kan bij het inheien van prefab betonpalen gecontroleerd worden door middel van kalenderen en de paalkop kan bij voervelden op hoogte worden afgeheid om zodoende de wapening van deze palen aan de wapening van de funderingsstroken te kunnen koppelen.

Bouwkundige keuring fundering.

Stalen buispalen, ook wel holle buizen of paalelementen genoemd, kunnen in verschillende diameters op het werk geleverd worden. Dikte van de wanden van deze buizen zijn meestal 8 mm. Deze worden in de grond geslagen of geboord door middel van een heimachine. De buispalen worden continue aan elkaar op het werk gelast tot de buis de juiste diepte van de draagkrachtige grond heeft bereikt.

Dit kan trilling arm uitgevoerd worden maar ook trillingvrij. Bij trilling arm heien moet evenwel de kalenderwaarde geteld worden. Bij trilling vrij hoeft dit niet.

Deze palen worden met ijzerwapening gevuld, ook weer volgens advies van een constructeur, en worden vervolgens volgegoten met beton. Het type beton wordt eveneens door de constructeur bepaalt.

Houten palen worden tot 9 a 10 m diep in de grond aangebracht. Deze palen zijn echter op geen enkele wijze te vergelijken met stalen buispalen of betonpalen.

Ook worden de houten palen niet trillingvrij de grond ingeslagen.

Bouwkundige keuring fundering

Met een oude fundering heb je te maken met houten palen.  Houten palen werden tot de jaren ‘50 doorgaans gebruikt om het gewicht van een gebouw naar een vaste laag (grond) over te dragen.

Nadelen van houten palen vergeleken met betonnen of en stalen buispalen.

  • Houten palen hebben in het algemeen geen lange levensduur in vergelijking met stalen buispalen of betonpalen.
  • De belasting van een houten paal is zeker 10x minder ten opzichte van een betonnen paal of stalen paal.

Ik kan hier een boek over schrijven, maar om een lang verhaal kort te maken: wij zijn het erover eens dat houten palen kunnen schimmelen of rotten.

Waarom gaan houten palen rotten of schimmelen?

Zolang een houten paal in het water staat gaat het goed, maar wanneer een houten paal in aanraking komt met lucht, wordt deze aangetast door bacteriën. Daar de paal, waarop het huis rust op de draagkrachtige grond, rot is geworden, ontstaat er houtrot. Dus weg fundering, weg huis. Zijn wij het eens?

Bouwkundige keuring fundering

Door het klinken van de grond kan een houten paal ineens verdwenen zijn?

Hoe? Door rijdend zwaar verkeer voor of rondom de woning.

Dus weg houten paal. Zijn wij het eens?
In Nederland zijn gemeenten continue bezig met de infrastructuur. Denkt u hierbij een vervangen van rioleringsbuizen, nieuwe bestrating, enz. Uiteindelijk dient dit ook te gebeuren.

Hiervoor wordt er soms water aan uit de grond gepompt.

Gevolg: de houten palen komen in aanraking met lucht met alle gevolgen van dien.

Nu denkt u: dan kan ik een claim indienen bij de gemeente en laat mijn fundering op kosten van de gemeente herstellen.

Ik kan u snel uit uw droom laten ontwaken: de gemeente zal hier echt niet op ingaan.

Bouwkundige keuring fundering

Gemeenten gaat niet zomaar infrastructuur aanleggen.

Er gaat hier een gedegen planning aan vooraf.

Zeker drie jaar voor aanvang laten zij een onafhankelijk ingenieursbureau grondonderzoek uitvoeren. Dit bureau slaat meetbouten in de gevels van de huizen in de buurt waar na verloop van tijd de werkzaamheden van start zullen gaan. Dit alles gebeurt op kosten van de gemeente.

Iedere maand, gedurende een aantal jaren, worden deze bouten opnieuw gecontroleerd en gemeten door hetzelfde onafhankelijk ingenieursbureau.

Bouwkundige keuring fundering

Na gedegen onderzoek stuurt de gemeente u een brief en laat u misschien weten welke code uw fundering heeft:

Code 1: is goed, binnen 25 tot 40 jaar geen schade te verwachten

Code 2: binnen 25 jaar geringe maar acceptabele schade te verwachten

Code 3: binnen 10 tot 15 jaar geringe maar acceptabele schade te verwachten

Code 4: is slecht binnen 0 tot 10 jaar noodzakelijk herstel te verwachten.

Gemeenten hebben nu zwart op wit (door een externe partij) dat de funderingen in de omgeving zakken.

Er zijn richtlijnen voor zakking. Mocht de zakking (niet zetting) meer dan 3 mm per jaar zijn, dan is het advies van de gemeente om uw eigen fundering te gaan herstellen voordat zij met hun werkzaamheden gaan beginnen.

Herstelt u niet en wordt het erger? Dan kunt alsnog niets bewijzen, want de fundering was sowieso niet goed. Herstelt u tijdig, dan voorkomt u verdere zakkingen van het huis.

Bouwkundige keuring fundering

Funderingsherstel kost gemiddeld 1000 euro per m2.

U kunt zich voorstellen dat een bouwkundige keuring aan een fundering van belang is bij de aankoop van een woning of een winkelpand!

Nu vraagt u zich misschien af of dit alleen maar van toepassing is bij een oude fundering.

Helaas is dit niet zo.

Een slechte fundering komt ook voor bij nieuwbouwwoningen, alleen op een andere manier, dus hier is dan geen sprake van rot of schimmel aan houten palen.

Bouwkundige keuring fundering.

Denkt u alleen aan de fundering?

Er zijn andere, net zo belangrijke, bouwelementen.

Stabiliteit:

U dient een bouwvergunning in bij de gemeente voor een nieuw te bouwen huis.

De gemeente rekent hiervoor een percentage van de aanneemsom. Dit zijn de legeskosten. Het gaat hier puur en alleen maar om administratiegeld. Verder niets, mits het voor een constructeur van de gemeente duidelijk is dat het verkeerd gaat.

De constructieberekening wordt door uw eigen constructeur, door middel van daarvoor bedoelde software, uitgevoerd. U dient deze berekeningen in bij de gemeente en krijgt een stempel op het rapport – het voldoet.

U mag de wapening aanbrengen volgens tekening en berekening van de constructeur.

Een uitvoerder van de gemeente voert controle uit op de bouwplaats voor juiste toepassing van de wapeningen. Indien de uitvoerder het er niet mee eens is, dan wordt het afgekeurd.
Maar hoe bent u er zeker van dat een en ander wel volgens tekening is aangebracht? De gemeente is hier niet verantwoordelijk voor. De constructeur is hiervoor binnen zijn aanneemsom verantwoordelijk.

De schade en gevolgen hiervan, kunnen aanzienlijk zijn.

Dit is dan ook de reden waarom bijvoorbeeld een woningbouwvereniging de wapening laat keuren door een goede ervaren bouwkundig ingenieur, voordat beton wordt gestort bij een nieuwe fundering. Om meer zekerheid te verkrijgen, doen zij hetzelfde met alle verdiepingsvloeren. Deze som aan extra bouwkosten mag zeker niet ontbreken.

Bouwkundige keuring fundering

Is dit alles?

Nee, het begint al met de palen? Zijn de palen op de juiste diepte ingebracht?

Voordat u bijvoorbeeld in de holle stalen buizen beton gaat storten volgens tekeningen en berekeningen, laat je dit dan even keuren! Gevolgen kunnen groot zijn. Dit zien wij overal.

U kunt zich het belang van een visueel bouwkundige keuring voorstellen.

Is uw woning stabiel?

Met beton, staal of stenen kunt u solide stabiliteit creëren.

Zijn er stabiliteitsvoorzieningen voor de woning berekend en volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur gemaakt? Voldoen deze wel?

Bevindt zich ergens een betonnen wand die vanaf de kern (fundering) naar het dak toe doorloopt? Goed bewapend? Geen grindnesten in de wand?

Heeft de constructeur dit door middel van stalen portalen berekend, maar zijn zij wel juist gemonteerd volgens tekeningen en berekeningen?

Vraag altijd aan uw eigen constructeur hoe hij/zij de stabiliteit van uw woning heeft gewaarborgd? Voldoet dit? En hoe? Op tekeningen en berekeningen?

Geloof u mij maar: ik heb veel kaartenhuizen gezien, dus wees waakzaam en laat de stabiliteit keuren door een ervaren keurder.

Bouwkundige keuring fundering: betonrot:

Zoals houtrot kan ontstaan, kan ook betonrot ontstaan, maar hoe?

Betonrot is simpel te herkennen aan blootliggende wapening. Wapening komt in aanraking met vocht, zuur … etc. De wapening gaat roesten met alle gevolgen van dien.
Dit merk ik vooral bij begane grond vloeren, wanneer ik een kruipruimte inspecteer.

Met name met vloeren in woningen van de jaren ‘70 of ‘80 of zelfs ‘90.

Graag uw mening over dit artikel.
Uw commentaar wordt gepubliceerd, indien de inhoud toegevoegde waarde heeft voor de lezer.